Followers

Saturday, July 21, 2012

sejarah 1 Ramadhan

Views

Hari ini dalam sejarah Ramadan.


Tahukah anda ?
Pada 1 Ramadhan 587 H 


Kaum Muslimin berjaya menguasai kota ‘Asqolan yang merupakan pintu masuk menuju kota Al Quds.

Penguasaan kota ini diketuai oleh Salahuddin Al Ayyubi sebagai strategi menahan kelajuan kekuatan kaum salib (nasrani) yang akan merebut kota Quds.

Pada hari penaklukannya Salahuddin Al Ayyubi berkata, “Demi Allah sesungguhnya penghancuran benteng di ‘Asqolan lebih aku sukai walaupun aku harus kehilangan seluruh anakku, kerana penguasaan ‘Askolan adalah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin.”

Sumber :
Kitab “Ramadhaniyat” karangan Muhammad Sa’id Mursy dan Qosim Abdullah

Cetakan :
Darul Tauzi’ wa Nasr Al Islamiyah Cairo Mesir.

No comments:

Post a Comment